Kontakt

Wielkopolski Okręgowy Zwią…zek Pływacki
ul. Droga Dębińska 12
61-555 Poznań„

email:

NIP: 778-12-07-974
Regon: 630653912

Konto bankowe: PKO BP I OM Poznań 98 1020 4027 0000 1202 0031 1878
Organizacja Pożytku Publicznego: KRS 0000133325

Godziny urzę™dowania biura:

Dodatkowa informacja:

 

Dokumenty dla Okręgu można zostawiać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15